Nigdy Nie Pros O Milosc Cytaty (2023)

Przeciwko aborcji - NIE ZABIJAJ - cytaty znanych ludzi


Przeciwko aborcji - NIE ZABIJAJ - cytaty znanych ludzi:

"Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ jeśli matka może zabić własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?"
(Matka Teresa z Kalkuty)

"Zamiast przedsięwziąć działalność zmierzającą do sprawiedliwego podziału dóbr i do integralnego rozwoju, usiłowano zaproponować, a poniekąd nawet narzucić społeczeństwom biedniejszym i rozwijającym się rozwiązania, których kluczowym elementem jest aborcja"
(Jan Paweł II)

"Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!"
(Jan Paweł II)

"Aborcja (...) to perfidne narzędzie Złego. Życie ludzkie jest sakramentem Boga w świecie, obrona życia jest obowiązkiem chrześcijan, gdyż nad Betlejem nieustannie unosi się cień Heroda."
(bp Piotr Libera)

"Dla mnie oczywistym i jasnym jak słońce jest fakt, że aborcja ma znamiona zbrodni."
(Mahatma Gandhi)

"Każda Jednostka ma zupełnie jednoznaczny początek w momencie poczęcia."
(J.Lejeune)

"Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości."
(Jan Paweł II)

"Wszyscy mamy zrozumienie i poczucie gorącej odpowiedzialności, że musimy ratować życie nie narodzonych dzieci. Składana ustawicznie hekatomba niewinnych ofiar, wśród których znajdowali się zapewne, obok ludzi przeciętnych, geniusze, wielcy przywódcy narodu, artyści, myśliciele, uczeni zubożyła naród w sposób nie dający się naprawić."
(Zofia Kossak-Szczucka)

"Zauważyłem, że wszyscy którzy są za aborcją, zdążyli się urodzić."
(Ronald Reagan)

"Życie nie tylko można, ale trzeba jasno definiować: rozpoczyna się od poczęcia. Osoba poczęta jest istotą ludzką, nie ma takiego momentu podczas życia płodu, w którym mogłoby dojść do zmiany niczego w coś, przekształcenia czegoś, co nie jest osobą w człowieka. Życie jest nieprzerwanym procesem od swojego początku, od zapłodnienia do końca."
(dr Bernard Nathanson)

Kościół katolicki niezmiennie stoi na stanowisku pierwszeństwa prawa do życia jako nienaruszalnego prawa i konstytutywnego składnika społeczeństwa obywatelskiego i jego prawodawstwa
(ks. Vincent Brennan)

Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Sobór Watykański II określa je wraz z dzieciobójstwem jako okropne przestępstwa"
(Jan Paweł II)

,,Uważam (i w dodatku nie obchodzi mnie, jeśli za chwilę ktoś się poczuje urażony), że należy WRZESZCZEĆ PRZECIWKO ABORCJI, NALEŻY JĄ BLOKOWAĆ WSZELKIMI SPOSOBAMI, NIEISTOTNE CO W TEJ KWESTII MÓWI PRAWO. Bo nie wolno ulegać prawu, które pozwala na zabijanie." (Wojciech Cejrowski)

Pozwól żyć, tak jak ktoś.. kiedyś.. pozwolił żyć tobie..

"A dla mnie moje dziecko było moim dzieckiem kiedy Jego mama, a moja żona, pierwszy raz zrobiła test ciążowy i wyszło różowe. Nie pamiętam, który to był tydzień życia mojej córki, chyba drugi, w każdym razie nigdy nie mówiłem o swoim dziecku inaczej jak MOJE DZIECKO. Jeśli ktoś potrafi podzielić życie swojego dziecka na czas zygoty, którą można pokroić i czas dziecka właściwego, to ja dziękuję Bogu, że jestem prostym, nie naukowym ojcem."

=====================
Muzyka: Bethowen - Sonata Księżycowa - Moonlight Sonata - Adagio Sostenuto


NIE RÓB TEGO, kiedy on NIE ODPISUJE!


Wypróbuj gotowe wzory SMS-ów: zatrzymajfaceta.pl/10-smsow-na-rozkochanie-faceta/
Książka "SMS-owa GRA": smsowagra.pl/

***

(Video) Gibbs - Nigdy albo zawsze

W dzisiejszych czasach jest nam naprawdę łatwo nawiązać relację z kimś, kto nam się podoba i możemy to robić na milion sposobów. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mamy do czynienia z najrozmaitszymi problemami komunikacyjnymi i jest ich całkiem sporo, bo wraz z nowymi narzędziami pojawiły się również nowe trudności.
Wiele z Was pisze do mnie z pytaniem, dlaczego dany facet się nie odzywa, ale zanim zapytacie, co robić, macie już pełną historię własnych działań, które nie zawsze są słuszne i zamiast zbliżać Was do tego faceta, jeszcze bardziej Was od siebie oddalają.
Dlatego w tym odcinku przedstawiam Ci 4 błędy, których powinnaś unikać, kiedy facet się nie odzywa :) Miłego oglądania!

***

FACEBOOK ►Anna Szlęzak
INSTAGRAM ►ania.szlezak
SNAPCHAT ►annaszlezak
STRONA ► zatrzymajfaceta.pl/


Lektor pl dobry film polecam

Cytaty o samotności.


Samotność -- zjawisko subiektywnie odczuwane, stan emocjonalny człowieka wynikający najczęściej z braku pozytywnych relacji z innymi osobami. Często ma wydźwięk negatywny.

Samotność funkcjonuje w wymiarze temporalnym (czasowym): może być chroniczna, albo występować przejściowo, w chwilach zerwania więzi emocjonalnej (w warunkach straty bliskiej osoby). Człowiek może doświadczać krótkich, chwilowych stanów samotności, pomimo posiadania adekwatnych związków z innymi ludźmi. Jak pokazują obserwacje, w dużych aglomeracjach wzrost samotności powodują warunki wymuszające sztuczność i płytkość interakcji międzyludzkich, relacje interpersonalne stają się niepełne, kontakty powierzchowne, przypadkowe i urywane.

Samotną może być młoda osoba, która nie może znaleźć swojego partnera życiowego. Może być osoba starsza, która żyje sama i nie ma tak dobrego kontaktu z młodszym pokoleniem, która mimo silnego związku z drugą osobą, pozostaje sama (np. miłość na odległość), osoba zamknięta w sobie, bez umiejętności otworzenia się przed innymi i nawiązywania dobrych wartościowych dla niej kontaktów, osoba niedoceniana przez swojego partnera. W skrajnym przypadku samotność może prowadzić do depresji.

Istnieje szereg czynników psychologicznych, które zwiększają prawdopodobieństwo poczucia samotności. Takim czynnikiem jest niska samoocena, która powoduje unikanie kontaktów z innymi z obawy przed odrzuceniem, uruchamiając spiralę efektów -- niska samoocena prowadzi do braku zaufania (do innych oraz do własnych możliwości), co wyzwala unikanie kontaktów społecznych, a to implikuje samotność, wynikiem której jest utrwalenie się niskiej samooceny. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu samotności jest słaby rozwój umiejętności komunikowania się. Osoby o niskim poziomie umiejętności interpersonalnych cechuje wycofanie społeczne oraz zahamowanie. Samotności sprzyja również obawa przed bliskością emocjonalną oraz unikanie społecznego ryzyka, które wiąże się z nawiązaniem więzi z drugą osobą, emocjonalny dystans i ograniczenie interakcji do sztucznych, nieraz sformalizowanych aktów komunikacji. Znaczenie mogą też mieć czynniki poznawcze, składające się na budowę obrazu siebie.

Jeżeli samotność nie zostanie pokonana, narasta proces prowadzący do dezintegracji osobowości. Rosną społeczne bariery w postaci alienacji, wstydu, poczucia winy, braku zaufania. Niepowodzenie w próbach pokonania barier interpersonalnych powoduje wzmaganie się napięcia i trwałe podwyższenie poziomu lęku, co w konsekwencji prowadzi do coraz większej samotności. Uporczywość tego stanu może powodować samotność chroniczną. Trwałe poczucie osamotnienia wzmaga podatność na zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne.

Stan chronicznej samotności uruchamia mechanizmy obronne, mające na celu redukcję cierpienia, lęku i bólu. Należą do nich mechanizmy zaprzeczenia, tłumienia, wyparcia, a także rozmaite formy uzależnień, w tym także od zastępczych relacji z innymi (np. czerpanie wtórnych korzyści z choroby). Mechanizmy te pogłębiają samoalienację i wyobcowanie społeczne.

Kiedy w miarę narastania poczucia samotności mechanizmy obronne zaczynają zawodzić, wówczas samotny człowiek ucieka w świat nierzeczywisty, jak poprzez mechanizm tzw. fuzji złudzeń -- zlanie w wyobraźni z konkretnymi osobami, żyjącymi realnie lub istniejącymi w fantazji. Czasem ucieczka od samotności może prowadzić w kierunku schizofrenicznej izolacji.


Potęga podświadomości. Joseph Murphy. Cytaty, które pomogą Ci stworzyć lepsze życie. Moc myśli


Irlandzki pisarz, filozof, nauczyciel i pastor. Jego książki sprzedają się w milionach egzemplarzy. Jest uznawany za propagatora pozytywnego myślenia i kreowania swojej rzeczywistości.

Joseph Murphy urodził się 20 maja 1898 roku w Ballydehob w Irlandii.

00:00 Początek i cytat o nawykach.
00:15 Cytat o szczęściu.
00:26 Człowiek i rzeczywistość.
00:40 Strach i cudze słowa.
00:58 Potęga podświadomości
01:14 Wiara w życiu.
01:28 Kiedy się starzejemy?
01:40 Wyobraźnia
01:59 Podświadomość i kto, ile ma lat.
02:16 Wolny wybór
02:36 Twój los w twoich rękach.
02:55 Cytat o bogactwie.
03:26 Nieskończoność.
03:48 Strach i nadzieja.
04:01 Rozwój osobisty.
04:17 Sen i regeneracja.
04:34 Ideały.
05:14 Cytat o wdzięczności.
05:30 Słowo Boże.
05:50 Tu i teraz.
06:15 Prawo przyciągania.
06:26 Cytaty o śmierci i ludziach.
06:37 Uczucia i myśli.
07:02 Dobro.
07:18 Wartości w życiu.
07:40 Słowa o podświadomości.
07:57 Przyczyna i skutek.
08:11 Proście a będzie wam dane.
08:35 Twój umysł.
09:00 Wiara.
09:27 Szlachetne myśli.
09:38 Modlitwa i pragnienie.
09:54 Cytaty o wdzięczność i sercu.
10:20 Droga do szczęścia.
10:50 Cytat o ludziach.
11:01 Wiara czyni cuda.
11:23 Życie.
11:45 Praca nad sobą.
11:56 Czym spowodowane są choroby
12:07 Cytat o wyrozumiałości.
12:34 Rozwiązanie.
12:53 Zmiana nawyków i wybór na koniec Jezus czy Dale Carnegie?

Był pastorem Nowej Myśli, wyświęcone Boska Nauka i Nauka Religijna.
Wychowywany był w katolickim duchu. Wstąpił również do zakonu jezuitów. Jego rodzice zachęcali i pomagali mu w tym, żeby studiował do kapłaństwa. Zapisał się też do szkoły narodowej. Jednak jako nastolatek kwestionował już wiedzę katolicką i doktrynę jezuitów ostatecznie wycofał się z seminarium.

Jako cel wyznaczył sobie poznawanie nowych doświadczeń i realizację nowych pomysłów. Uznał, że ten cele może realizować najlepiej w Stanach Zjednoczonych. W wieku dwudziestu kilku lat opuściła kapłaństwo i pod wpływem uzdrawiającej modlitwy wyemigrował do ameryki.

Murphy ukończył chemię i został farmaceutą w Nowym Jorku. Równocześnie uczęszczał do kościoła Uzdrawiającego Chrystusa. Murphy podróżował do Indii, spędził tam sporo czasu z mistykami, mędrcami i guru. Filozofia hinduska wywarła na nim duże wrażenie. Po powrocie do USA założył nowy kościół.
Następnym etapem w karierze Josepha Murphy były przenosiny do Los Angeles i został wyświęcony na duchownego.

Joseph Murphy dzięki znajomości z Tomasem Trowardem oprócz filozofii i psychologii zaczął bardziej interesować się mistycyzmem. Został masonem w 32 stopniu. Murphy był zwolennikiem Nowej Myśli. Najbardziej ruch ten rozwinął się w XIX w i na początku XX. Interesowało się, nim wielu filozofów myślicieli.

Jego książka pt.” Potęga Podświadomości” stała się bestsellerem i inspiruje ludzi na całym świecie.

Joseph Murphy był również doktorem psychologii na Uniwersytecie Południowej Kalifornii.

Zmarł w 1981 roku.

(Video) Ania Dabrowska - Nigdy nie mow nigdy (oficjalny teledysk)

Niektóre z jego książek:

Znaczenie reinkarnacji
Uwierz w siebie.
Jak przyciągnąć pieniądze.
Podróżowanie z Bogiem.
Pokój w sobie (poprawione przemówienie św. Jana).
Modlitwa jest odpowiedzią.
Jak korzystać z mocy uzdrawiania.
Ciche chwile z Bogiem.
Módlcie się przez to.
Uzdrawiająca moc miłości.
Pozostań młody na zawsze.
Trucizny psychiczne i ich odtrutki.
Jak modlić się talią kart.
Życie bez wysiłku.
Religia nuklearna.
Panie, naucz nas modlić się.
Dlaczego mnie to spotkało?
Moc twojej podświadomości.
Cud dynamiki umysłu.

Potęga podświadomości. Joseph Murphy. Cytaty, które pomogą Ci stworzyć lepsze życie. Moc myśli

Joseph Murphy cytaty mądrość inspiracja świadomość wiara potęga podświadomości moc wiedza

Podświadomość ma niezawodne sposoby na rozwiązanie każdego problemu.

Wiara nie jest równoznaczna z jakimś nakazem, dogmatem czy religią. Wiara to sposób myślenia, pozytywne nastawienie umysłu.

Starzejmy się wtedy, gdy tracimy zainteresowanie życiem, kiedy przestajemy marzyć, szukać nowych prawd i zdobywać nowe światy.

Twoim największym atutem jest wyobraźnia. Wyobrażaj sobie tylko rzeczy dobre i piękne. Ty i Twój los jesteście tym, czym Twoje myśli i wyobrażenia.

Masz wolny wybór. Wybierz pomyślność i zdrowie.
Od Ciebie zależy, czy będziesz życzliwy, czy nie. Bądź uczynny, pogodny, życzliwy, ujmujący, a cały świat stanie się taki dla Ciebie.

Jesteś niczym kapitan przy sterze. Jego zadaniem jest dawać właściwe polecenia. Ty również musisz myślami i wyobrażeniami wydawać odpowiednie rozkazy podświadomości, która kieruje całym Twoim losem.

Nie zapominaj: kto się czuje bogaczem, ten nim jest.
Twoja podświadomość jest jak bank, jak sponsor Twoich pragnień. Ile pragnień i myśli wpłacisz na to konto - czy obracać się będą wokół bogactwa czy nędzy - tyle ich, dobrych albo złych pomnoży się z wysokim procentem. Wybierz więc dobrobyt i dostatek!

Serdecznie zapraszam na stronę internetową:
ponadczasowecytaty.pl/

Zapraszam na cytaty Ralpha Waldo Emersona:
youtube.com/watch?v=kiYiRg5vEqw&t=12s

Dziękuję, że oglądasz mój kanał :)


Śliwa ft. John Mojo - Rany


Zamów preorder: preorder.pl/sliwa

Śliwa prezentuje trzeci singiel promujący album "Pół życia za mną", który wydany zostanie nakładem Step Records już 21 maja 2021 roku! W utworze "Rany" gościnnie udzielił się John Mojo, za podkład odpowiada Lema, natomiast klip to dzieło ekipy REC PRO. Zapraszamy do odsłuchu, a także do zamawiania preorderu płyty poznańskiego rapera, która tylko w przedsprzedaży dostępna jest w wersji 2CD!

Śliwa na FB: pl-pl.facebook.com/sliwaoficjalnyfanpage/
Śliwa na IG: instagram.com/sliwa_oficjalnie/

John Mojo na FB: facebook.com/johnmojomusic/
John Mojo na IG: instagram.com/johnmojomusic/

Odzież PATRIOTIC: patriotic.pl/
Odzież Prima Sort: bit.ly/Odziez_PrimaSort
Fanpage Step Records: facebook.com/steprecords/
Instagram Patriotic: instagram.com/patriotic_48/
Instagram Prima Sort: instagram.com/primasortbrand/
Fanpage Prima Sort: facebook.com/PrimaSortBrand/

Sprawdź singiel w digitalu: (wkrótce)

(Video) Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz film cały PL

#ŚliwaJohnMojo #Rany #PółŻyciaZaMną

Modelka: Marysia Jóźwicka

Title: Rany ;
Album: Pół życia za mną ;
Artist: Śliwa, John Mojo ;
Lyrics: Śliwa, John Mojo ;
Producent: Lema/Leśny ;
Video: REC PRO ;


Służby specjalne - „nie ufaj nikomu” - scena z odc.3


Cerat szykuje się do przesłuchania przez nowe kierownictwo służb specjalnych. Generał Światło ma dla niego kilka cennych rad.

DOŁĄCZ DO NAS:
youtube.com/subscription_center?add_user=serialeTVP

POLECAMY:
Co nowego? youtube.com/user/serialetvp/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
***
JESTEŚMY TEŻ TUTAJ:
Strona TVP VOD:
vod.tvp.pl/

Facebook:
facebook.com/tvpvod/
Twitter:
twitter.com/TVP
Instagram:
instagram.com/tvp_vod/

INNE NASZE KANAŁY:
The Voice of Poland: youtube.com/user/VoiceOfPolandTVP
SerialeTVP youtube.com/user/serialetvp
DzieciTVP youtube.com/user/dziecitvp
PublicystykaTVP youtube.com/user/publicystykatvp


FURIOZA - music trailer


PRO8L3M - Ritz Carlton Remix feat. Vito
🎬 🎤 🎧 🎼 🎹
FURIOZA w kinach już od 22 października❗️

🎦🎬 furiozafilm.pl/
🎦🎬FACEBOOK: facebook.com/furiozafilm
🎦🎬INSTAGRAM: instagram.com/furiozafilm/


Красивая история о настоящей любви! Мелодрама НЕЛЮБОВЬ (Домашний).


Мелодрама "Нелюбовь". Тамара всегда считала старшую дочь Динку самой большой ошибкой в своей жизни, ведь Динка – результат изнасилования. Отношение к нелюбимой дочке меняется в лучшую сторону, когда в жизни Тамары появляется Петр, вдовец с сыном Сашей. Но семейная идиллия длится недолго. Петр гибнет в пожаре. Причиной возгорания дома могла стать игра пятилетней Динки со спичками. И хотя эта версия не находит подтверждения, ненависть обезумевшей от горя Тамары вспыхивает с новой силой. Проходят годы. Тамара фанатично любит свою младшую дочь Люсю, обожает пасынка Сашу, который с годами становится все больше похожим на отца. И на дух не выносит свою собственную копию – Динку...

Автор сценария - Яна Романенко.

Другие наши фильмы можете найти на канале @user-tf4sv2wx9o

Романтическая комедия "ЛЮБОВЬ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" youtu.be/8v636ZIGyms

#мелодрамы #кино #фильм #нелюбовь

16+


Pełna moc możliwości: Jacek Walkiewicz at TEDxWSB


About TEDx, x = independently organized event. In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)


50 CYTATÓW ŚWIĘTYCH, KTÓRE DAJĄ DO MYŚLENIA SZATAN MA TYLKO JEDNĄ BRAMĘ, ABY WEJŚĆ DO NASZEJ DUSZY


50 CYTATÓW ŚWIĘTYCH, KTÓRE DAJĄ DO MYŚLENIA. Film przedstawia wybrane cytaty świętych osób, od których możemy się wiele nauczyć i spojrzeć na świat z innej perspektywy. Święci tacy jak Św. Ojciec Pio, Św. Charbel, Św. Augusty i wielu innych mogą pomóc nam rozwinąć naszą wiarę i przybliżyć się do Boga do Jezusa Chrystusa. Św Ojciec Pio mówi : "SZATAN MA TYLKO JEDNĄ BRAMĘ, ABY WEJŚĆ DO NASZEJ DUSZY". Wysłuchajmy jego słów, a może to właśnie wstawiennictwem świętych w naszym życiu zacznie działać wola Boża. Módlmy się kochani i umacniajmy się w wierzę. Czytajmy słowo Boże, wierzmy w Ewangelię i żyjmy tak jak pragnie tego Jezus Chrystus. Patrząc na życie świętych widzimy, że wypełniali Oni wolę Boga. Pragnęli jedynie miłości i nią się kierowali. Bóg jest cały miłością, to przez miłość powstał człowiek i cały świat. Dziękujmy Boga za wszelki łaski i błogosławieństwa. Módlmy się do Matki Bożej, aby schroniła nas pod swoim płaszczem, módlmy się aby za jej pośrednictwem wzrosły nawrócenia na świecie. Módlmy się Kochani. Módlmy się kochani aby dobry Bóg umocnił naszą wiarę, aby wzmacniał naszą odwagę i wytrwałość. W zjednoczeniu módlmy się każdego dnia, odmawiajmy Różaniec Święty, który jest potężną obroną przed działaniami złego ducha. Nie odrzucajmy wezwań Matki Bożej, nie odrzucajmy miłości Boga i ofiary Jezusa Chrystusa. Korzystajmy z sakramentów świętych z Eucharystii, spowiedzi i pokuty. Rozważajmy Pismo Święte i naśladujmy Jezusa Chrystusa. Biblia zawiera w sobie drogę którą każdy człowiek powinien iść. Nie dajmy się zwieść złu, które nieustannie szuka dusz słabych i letnich. Umocnijmy naszą wiarę w Jezusie Chrystusie, umocnijmy naszego Ducha aby wytrwał w tych trudnych czasach. Módlmy się kochani ponieważ modlitwa jest tak bardzo potrzebna i konieczna, módlmy się za grzeszników i o nawrócenia, módlmy się nieustannie, wytrwajmy w wierze i miłości. Módlmy się kochani o nawrócenia, módlmy się o pokój na świecie, módlmy się aby ludzkość zrzuciła kajdany grzechu i powrócił do jednego jedynego Boga. Bóg nie karze ludzkości nie pragnie tego ponieważ jest miłością, to ludzkość sama na siebie przyciąga cierpienie i klęski. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, złączmy się w modlitwie do naszego Boga Ojca, aby zmiłował się nad światem. Orędzie Jezusa, prorok, Orędzie Maryi , Czasy Ostateczne, apokalipsa ,CroixAcier.fr, ks. teodor Luz de Maria de Bonilla, Abp Jan Paweł Lenga Yuweg , Gisella Cardia, Trevignano Romano, Ks. Dominik Chmielewski, czasy ostateczne orędzia, Orędzie Maryi Czasy Ostateczne Luz de Maria KIWI ŚWIAT, wydawnictwo esprit, prorocy , KIWI ŚWIAT, Piotr Glas, Prorocy i Czasy Ostateczne, ksiądz, wstawaki Trudno Być Katolikiem msza trydencka, o. Augustyn Pelanowski wstawaki , Ks. Piotr Pawlukiewicz, Ks. Piotr Glas, modlitwa, Super Express, Trudno Być Katolikiem Moc Wiary Jezus jest Panem Kecharitomene, kościół, różaniec, PCh24TV · Polonia Christiana, Modlitwy, Czasy Ostateczne Bóg Mówi do Ciebie, orędzia, medjugorie, objawienia, Prorocy i Czasy Ostateczne, Infrastruktura Orędzie Boga Ojca, czasy ostateczne orędzia, Super Express, modlitwa do ducha świętego, bibila, ks. Jakub Bartczak Bóg, czasy ostateczne ks dominik chmielewski, fatima ,Ku Bogu, Prorok, arcybiskup , biskup.

50 CYTATÓW ŚWIĘTYCH, KTÓRE DAJĄ DO MYŚLENIA "SZATAN MA TYLKO JEDNĄ BRAMĘ, ABY WEJŚĆ DO NASZEJ DUSZY"

Zobacz również:

(Video) Nie uciekniesz od miłości ( Cały Film ) Lektor PL

"WODA WNIKNIE DO ZIEMI I BĘDZIE PLAGĄ DRĘCZĄCĄ CZŁOWIEKA" Proroctwo i Orędzie Matki Bożej
youtube.com/watch?v=kp7uNTzlFXQ

" W TYCH OSTATNICH DNIACH BĘDĘ WAM NIEUSTANNIE POKAZYWAŁ ZNAKI CZASU " Orędzie Jezusa Chrystusa
youtube.com/watch?v=vKxBd-mjOWQ

PROROCTWO I ORĘDZIE MATKI BOŻEJ. "ZNAK KRZYŻA BĘDZIE ZAKAZANY, ŚWIĄTYNIE ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE "
youtube.com/watch?v=RKIxkRHh6Hk

"TAM, GDZIE BYŁO SŁOŃCE, BĘDZIE ZIMNO A TAM, GDZIE JEST ZIMNO BĘDZIE SŁOŃCE Orędzie Jezusa Chrystusa
youtube.com/watch?v=tHfduQZEhL8

" WSZYSTKO SIĘ ZMIENI, WSZYSTKO BĘDZIE INNE " Orędzie Matki Bożej na Czasy Ostateczne
youtube.com/watch?v=Nd-BZjLKQyk

" LUDZKOŚĆ POWRÓCI DO ŻYCIA W SPOSÓB PIERWOTNY. " Orędzie Jezusa Chrystusa na Czasy Ostateczne
youtube.com/watch?v=ZNoFKbQqK2A

" TERROR OPANUJE SPOŁECZEŃSTWO, OBUDZĄ SIĘ NAJGORSZE INSTYNKTY" Orędzie matki Bożej Czasy Ostateczne
studio.youtube.com/video/F_Kl_3I-ZVs/edit

PONOWNE PRZYJŚCIE JEZUSA. " ŚWIĘTA DRABINA ZOSTANIE OTWARTA Z DOMU MOJEGO OJCA W KIERUNKU ZIEMI "
youtube.com/watch?v=7MCpoEXe-q0

#Cytaty #CzasyOstateczne #OrędzieMaryi #OrędzieJezusa #proroctwo #biblia #różaniec #MatkaBoża #gisellacardia #chmielewski #Pawlukiewicz #AdamSzustakOP #TrevignanoRomano #modlitwa #czasyostateczne2022


Big Cyc - Berlin Zachodni (Official video)


🛒 KUP NOWY ALBUM ► sklep.bigcyc.pl/produkt/big-cyc-przystanek-wolnosc-cd-dvd/
🔔 Subskrybuj youtube.com/channel/UCKBp9gWKtoOYIRIQaCUna1g?sub_confirmation=1
📷 INSTAGRAM instagram.com/bigcyc_official
👍 FACEBOOK facebook.com/BigCyc
🌐 STRONA bigcyc.pl
🛒 SKLEP sklep.bigcyc.pl
📺 TELEDYSKI youtube.com/playlist?list=PL169E40192314F207

Klip nagrany kilka lat po wydaniu debiutanckiej płyty "Z partyjnym pozdrowieniem" wydanej w 1990 roku. Piosenka została przebojem 1990 roku.

Płyta do kupienia:
punkshop.pl/produkt/z_partyjnym_pozdrowieniem_wykonawca_4384,9385

🎧 Słuchaj na:
🟢 SPOTIFY open.spotify.com/artist/6zKeUUQLwOtJf15g1OovdE
🍏 APPLE MUSIC music.apple.com/us/artist/big-cyc/284063139
▶️ YOUTUBE MUSIC music.youtube.com/channel/UCsvf_zyaoO0sMditztBtn6w
🎵 TIDAL tidal.com/browse/artist/4146367
🧮 DEEZER deezer.com/pl/artist/8639

🎧 WSZYSTKIE ALBUMY I SINGLE ⤵️
💿 PRZYSTANEK WOLNOŚĆ (KONCERT) youtube.com/watch?v=yqHywpgzGAQ&list=OLAK5uy_l3VTPDpZEwKx6ghPt8rchRztpB73jpbwo
💿 CZARNE SŁOŃCE NARODU youtube.com/watch?v=MPHojEjiaJw&list=OLAK5uy_kw21BJCWrvW55UbPCh-lBq2xoaTNtzyPY
💿 JESTEŚMY NAJLEPSI youtube.com/watch?v=ayfbz8qNrlc&list=OLAK5uy_llardjiCfr9OSqQZVCUDenGuJmoiTH8-s
💿 LIVE PRZYSTANEK WOODSTOCK 2013 youtube.com/watch?v=RcVZpRAWwVE&list=OLAK5uy_mTGcFX1ICmLDr4CaHh--Bhb6DfE0P689Q
💿 ZADZWOŃCIE PO MILICJE! youtube.com/watch?v=vM3s22lj9Lc&list=OLAK5uy_m99Cbc7WgGiiwwgqQZ4U-dbeogvZ_gzdY
💿 SZAMBO I PERFUMERIA youtube.com/watch?v=-IYgOU5OFZ4&list=OLAK5uy_k89vpds4Qu2X_ZRcMthU8Jg2p9CnXRTAc
💿 MOHEROWE BERETY youtube.com/watch?v=fFr9jMxpbXc&list=OLAK5uy_lwP-eGqyimLRHaG6vJY5bV4RYsdC7AXzk
💿 BOMBOWE HITY youtube.com/watch?v=jHlKFCgkgis&list=OLAK5uy_mi1LidaFsn26LJsTPjSjM3HnNVSM9eXAw
💿 ZMIEŃ Z NAMI PŁEĆ! youtube.com/watch?v=qcSv7v4DbXg&list=OLAK5uy_ml82v1aqKFrPq-AMN6q8q6Pg1Q7rwy1sI
💿 WSZYSCY ŚWIĘCI youtube.com/watch?v=SOKRzaKD1QU&list=OLAK5uy_l7wFNRBjDuUZgXWUGUJXMk-XmOblhV07E
💿 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH youtube.com/watch?v=yuQb9rg8Knk&list=OLAK5uy_k5jNtCmJYiOtMrRH86FsdIIZiuMT81E4c
💿 PIERWSZA KOMUNIA, DRUGIE ŚNIADANIE, TRZECIA RZECZPOSPOLITA youtube.com/watch?v=YrCm_bL3p9Y&list=OLAK5uy_lwnKVlvpx5bfyaFABz6B8bgpoJh9_MXWw
💿 Z GITARĄ WŚRÓD ZWIERZĄT youtube.com/watch?v=rmk34pNOQqI&list=OLAK5uy_ndA_z115US5UP5NL3ISXNiGu3v3lLWbWs
💿 GOLONKA, FLAKI I INNE PRZYSMAKI youtube.com/watch?v=jdxrZ-6vH6o&list=OLAK5uy_k0TTuxWP4rYOb7nSuJa4j-IskVGw9IsAA
💿 NIE ZAPOMNISZ NIGDY youtube.com/watch?v=srMNMLeXSws&list=OLAK5uy_knGdACkPe2C8cH1OWBe8t8PkQO9WS3ryE
💿 WOJNA PLEMNIKÓW youtube.com/watch?v=eKMz7IbZLBs&list=OLAK5uy_lnMfl_0uJY7paNbKzb2__-s41TVOYt-1A
💿 MIŁOŚĆ, MUZYKA, MORDOBICIE youtube.com/watch?v=dhXWgNeQQ9c&list=OLAK5uy_nd8VghG2qFLNfvg5PAyKE0yCHgivMbqos
💿 NIE WIERZCIE ELEKTRYKOM youtube.com/watch?v=vNAJV4BdjAc&list=OLAK5uy_lUkm0zm3aK9uDzeJeoYstpo7cS4zXfS8U
💿 Z PARTYJNYM POZDROWIENIEM youtube.com/watch?v=xI5w1kTxUVE&list=OLAK5uy_mDCpz7xZVDzvJHzHtDLI0c-0pLH0os5q8
💿 OSTATNI DON youtube.com/watch?v=81VFERehyxw&list=OLAK5uy_ncR1ZHJUu9lQc9XUN3tNEghzRCQLqtq70
💿 MAMMA MIA! youtube.com/watch?v=diSADu0-ARo&list=OLAK5uy_nW178Lrs5kR6kXwFtaoNEuW8z6Ixnl9TE
💿 MÓWI LONDYN youtube.com/watch?v=Rp4X5HtnvLY&list=OLAK5uy_l8K14keu7LYK_PfQFpbnRWljCIPfzNRq4
💿 TWIERDZA 2020 youtube.com/watch?v=B5fUWzFPZ7g&list=OLAK5uy_lzf91WqrTEBA-3PpsxLuMyGaMl3Ld8vjQ
💿 POLSKA PODZIELONA youtube.com/watch?v=DLXP8dFMQy4&list=OLAK5uy_kIjhP5lGQl0-B_K6qgXtwFtmdQqOaMvaM
💿 BĘDZIE DYM youtube.com/watch?v=JrOQDuO4LH0&list=OLAK5uy_m96GNE3_SaZjaAfiWRCo-UhrGKPPht4Jw
💿 VIVA! SAN ESCOBAR youtube.com/watch?v=N-Nj5Cy6rTY&list=OLAK5uy_na1nlqXVSN8IfqORDsjSFQbuiE_E2iuwA
💿 PÓŁ NA PÓŁ youtube.com/watch?v=P_x3EBm9a_A&list=OLAK5uy_k-8co-RHO0QZ9uVXhYNrnM-63jvmmLgVE
💿 MINISTRANT EDUKACJI youtube.com/watch?v=40on6GR_7nE&list=OLAK5uy_nx0gxaC5eanmSxADrHzq3QdYkjQBhxeeg

#BigCyc

------------------------------------------------------------------------

Copyright © BIG CYC. All rights reserved.


6 Znaków Że To KONIEC PRZYJAŹNI


→ Subskrybuj: youtube.com/channel/UCYhiZcIe6c8y538FUxBOpdQ?sub_confirmation=1+
→ Możliwość wsparcia kanału: patronite.pl/nieprzecietnezycie
→ Rozwiń po więcej↓

Książka dostępna tutaj: bit.ly/2vb6QbH

Fanpage: facebook.com/nieprzecietnezycie/
Instagram: instagram.com/nieprzecietnezycie/
LinkedIn: bit.ly/2uEhfMg

(Video) Służby specjalne - „nie ufaj nikomu” - scena z odc.3

Czym tworzę animacje?
Mikrofon: bit.ly/2hf3TAu
Program do animacji: bit.ly/2hxy85G
Program do dźwięku: bit.ly/2lkGKBq

Czy to koniec przyjaźni ? Kiedy kończy się prawdziwa przyjaźń ? Kiedy zerwać znajomość ? Kiedy przyjaźń jest niezdrowa ? Przedstawiam 6 znaków świadczących o końcu znajomości - zaczerpnięte zostały z książki Slow Life Zwolnij i zacznij Żyć - Joanna Glogaza


Film Chłopak Na Święta 2004 lektor PL


Holly prosi Świętego Mikołaja o idealnego chłopaka. Po 20 latach, gdy kobieta przestaje wierzyć w spełnienie jej życzenia, pojawia się Ryan.


Nie uciekniesz od miłości ( Cały Film ) Lektor PL

Videos

1. POZWANO MNIE! KŁAMAŁEM o CADILLACU? GROŻONO mi ? ZASTRASZANO! Poznajcie WRESZCIE PRAWDĘ!
(Miłośnicy czterech kółek -zrób to sam)
2. Budka Suflera - Nie wierz nigdy kobiecie (Spodek 99) #BudkaSuflera
(Budka Suflera)
3. List od Boga do zasmuconych
(Serce z Nieba)
4. Potęga podświadomości. Joseph Murphy. Cytaty, które pomogą Ci stworzyć lepsze życie. Moc myśli
(SŁOWA MAJĄ MOC - ponadczasowe cytaty)
5. The Open Road | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 5
(Geek & Sundry)
6. 🥒Masz cukinię? Nigdy nie przestanę gotować tego jedzenia! Przepisy od Katarzyny 👌
(Przepisy od Katarzyny)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 08/08/2023

Views: 5453

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.